HOME        |         ONZE AANPAK         |         TRAININGEN         |         REFERENTIES         |        CONTACT                

   
Strategie
Kent u uw bedrijfsrisico’s, meet u deze en stuurt u hierop bij?
Bij iedere organisatie zijn diverse risico’s. Op het gebied van financiën, ICT, inkoop, contracten met klanten, productie, opslag, verzenden van goederen, veiligheid, milieu etc.

Maar worden deze risico’s wel voldoende onderkend en beheerst?
LQ Projects helpt u bij het beantwoorden van deze vragen. Samen met uw medewerkers inventariseren wij alle risico’s die voor uw organisatie aanwezig zijn en ontwikkelen praktische oplossingen om deze risico’s te beheersen.

Een heldere bedrijfsstrategie helpt uw organisatie verder
Met een duidelijke Missie (waar staan wij voor), Visie (wat willen we bereiken) en Strategie (hoe gaan we dat bereiken) kan er optimaal richting worden gegeven aan de (verbeter)activiteiten van uw onderneming. Hiermee worden verbeterkansen zichtbaar en ook op een gestructureerde manier uitgewerkt, zodat de kans op succes aanzienlijk groter is. Vaak zijn strategische keuzes het gevolg (kostenreducties, meer omzet uit bestaande activiteiten, nieuwe producten/diensten, aangaan samenwerkingsverbanden, overnames, behalen certificaten op het gebied van kwaliteit, milieu en veiligheid). LQ Projects ondersteunt u met het ontwikkelen van een missie en visie en het opstellen van een heldere strategie. Desgewenst houden we "vinger aan de pols" om de uitvoering van de gewenste en noodzakelijke acties te bewaken.