HOME        |         ONZE AANPAK         |         TRAININGEN         |         REFERENTIES         |        CONTACT                

   
Personeel
Investeren in personeel is van groot belang voor het verbeteren van uw organisatie en processen. Betrokken en gemotiveerde medewerkers vormen de basis van de bedrijfsprestaties.

Gerichte opleidingen, duidelijke functies met daarbij behorende verantwoordelijkheden bevoegdheden en een gerichte loopbaanontwikkeling horen daarbij. Kortom, een goed vormgegeven en vastgelegd personeelsbeleid dat voor iedere medewerker te begrijpen is.

Als bovenstaande goed is geregeld levert dit in de praktijk aantoonbaar op dat:

   - Het verzuim wordt beheerst;
   - Er minder personeelsverloop is;
   - Een hogere productiviteit is;
   - Medewerkers gemotiveerder zijn;
   - Medewerkers klantgerichter worden.

Kortom, reden genoeg om hier op professionele wijze invulling te geven aan gedegen personeelsmanagement. LQ Projects kan u hier bij helpen. We hebben bij een groot aantal bedrijven structuur gebracht in de processen die te maken hebben met personeel. Zo hebben wij veel voorbeelden ontwikkeld voor het beschrijven van functies en voor het uitvoeren van effectieve functionerings- en beoordelingsgesprekken. Daarnaast kunnen we u helpen met loopbaanbegeleiding voor uw medewerkers. Deze activiteit kan worden ondersteunt met diverse soorten testen, afhankelijk van de opdracht. Voorbeeld hierbij zijn:

   - U heeft plannen uw medewerker(s) een andere functie aan te bieden. Wij kunnen dan vaststellen
     op welke elementen van de functie de medewerker moet verbeteren om optimaal ingezet te kunnen
     worden
   - U wilt uw managementteam uitbreiden of in samenstelling veranderen. Wij kunnen u helpen met
     het vaststellen van het profiel en bepalen of een kandidaat aan de eisen voldoet. Tevens kunnen wij
     het persoonlijkheidsprofiel van een medewerker bepalen en vaststellen of binnen een
     managementteam een juiste balans aan persoonlijkheden aanwezig is.