HOME        |         ONZE AANPAK         |         TRAININGEN         |         REFERENTIES         |        CONTACT                

   
Logistiek
Voorraad, doorlooptijd, omsteltijd, productietijd: het zijn factoren die u continu dient te verbeteren om de concurrentiepositie van uw bedrijf te waarborgen. LQ Projects heeft jarenlange ervaring met het optimaliseren van de logistieke processen die hieraan ten grondslag liggen. Daarom zijn wij de ideale partner als u op dit gebied vooruitgang wil boeken.

LQ Projects verleent praktische ondersteuning bij het opzetten en implementeren van logistieke verbeterprojecten. Naast een grondige analyse van de bestaande situatie, zullen praktische oplossingen de basis vormen voor onderstaande voorbeelden:

Nieuwe productietechnieken
Indien u uw productie wilt verbeteren en u heeft ideeën en wensen? Wij kunnen met u meedenken in dit proces. Plannen die u al heeft gemaakt kunnen wij toetsen en vaak voorzien van aanvullende opties en mogelijkheden. Wij hebben diverse adviseurs in huis die u in dit traject verder op weg kunnen helpen.

Voorraadreductie
Een historisch gegroeid voorraadniveau wordt meestal als een vanzelfsprekend gegeven gezien. De ruimte die de voorraad inneemt brengt echter nogal eens onnodig hoge kosten met zich mee. Er kan bijvoorbeeld rentederving optreden door het kapitaal dat wordt vastgelegd. En ook het risico van incourante voorraad ligt op de loer. LQ Projects helpt u met een optimale afstemming tussen productie, leveranciers, handel en klant, waarmee een flinke reductie kan worden gerealiseerd.

Optimaliseren van de inkoop
Het reilen en zeilen van uw onderneming wordt voor een belangrijk deel bepaald door uw inkoopbeleid. Een juiste toepassing van inkooptechnieken, een scherpe beoordeling van leveranciers en efficiënte ingangscontroles zijn hierbij van grote beteke¬nis. Wij bieden u ondersteuning bij het bepalen van de succesfactoren voor het verlagen van de totale kosten.

Verkorten van de productietijd
De productietijd is meestal geen statisch gegeven. Er is een goede kans op verbeteringen als gericht wordt gekeken naar onder andere de opstelling en inrichting van het machinepark, het bewerkingsproces en de routing. LQ Projects helpt u met het boeken van tijdswinst.

Verkorten van de omsteltijd
Omsteltijden worden in veel gevallen bepaald door puur technische factoren. Toch is het de moeite waard om te bekijken of er efficiënter gewerkt kan worden middels logistieke verbeteringen. Met LQ Projects haalt u een kritische kijker in huis die met verrassende oplossingen kan komen.

Verkorten van de orderdoorlooptijd
Door uw ondersteunende organisatiedelen goed af te stemmen op het productieproces kunt u veel tijd besparen. Wij laten u graag zien hoe u hiermee uw orderdoorlooptijd kunt verkorten.

Verfijnen van de planning
Als de benodigde capaciteit nauw aansluit op de beschikbare capaciteit wordt de tijd doelmatig besteed. Dit is realiseerbaar met een steeds verdere verfijning van de planning. LQ Projects reikt u handige hulpmiddelen aan waarmee u dit kunt bereiken.