HOME        |         ONZE AANPAK         |         TRAININGEN         |         REFERENTIES         |        CONTACT                

   
Kwaliteit
Met kwaliteit maak je het onderscheid. Bij kwaliteit wordt vaak gedacht aan het unieke product of de dienstverlening. Dit komt echter pas tot stand als alle processen in uw organisatie vlekkeloos verlopen. Het gevolg is dan een goed product of dienst. Waar het bij kwaliteit om draait is "Alles in één keer goed". Als dit het geval is dan is er tegen de laagst mogelijke kosten gewerkt en levert dit een wezenlijke bijdrage aan het resultaat van uw onderneming.

Helaas gaat het vaak niet in één keer goed. Denk aan klachten, fouten veroorzaakt door onduidelijkheid, te late levering, garantie en nazorg, verkeerde levering, een ongeval.

Met heldere en vastgelegde processen is de kans dat alles in één keer goed gaat veel groter. Medewerkers weten exact wat er van hun word verwacht. Dit betekent niet dat alles bureaucratisch moet verlopen. Integendeel. LQ Projects helpt u met het opzetten van gericht en goed werkende kwaliteitsinstrumenten.

ISO 9001 Kwaliteitsysteem

Indien u uw inspanningen wilt bekronen met het behalen van een kwaliteitscertificaat dat voldoet aan de norm ISO 9001of HKZ (gezondheidszorg), dan bent u bij LQ Projects op het goede adres. Een kleine 100 organisaties hebben wij al succesvol geholpen. Vaak is binnen een half jaar het certificaat behaald en we waren in alle gevallen in één keer succesvol. Wij hebben een scala aan voorbeelden van kwaliteitssystemen ontwikkeld die we in korte tijd kunnen aanpassen aan de specifieke situatie van uw organisatie. We vinden dus niet iedere keer "het wiel uit". Op deze wijze is in korte tijd uw kwaliteitsysteem opgezet tegen de laagst mogelijke kosten.

Onderhouden van uw kwaliteitssysteem

Een opgezet en ingevoerd kwaliteitsysteem dient te worden onderhouden. Deze zorg kunnen we bij u uit handen nemen. Afgestemd op uw organisatie maken we hiervoor een voorstel, aangepast op uw wensen. Onderdelen die we uit handen kunnen nemen zijn o.a.: uitvoeren interne audits, actualiseren documenten, begeleiden externe audits, opstellen en bewaken van de verbeterplannen etc. U bent hiermee verzekerd dat uw kwaliteitsysteem blijvend voldoet aan de eisen van de norm, maar wellicht wel net zo belangrijk, bijdraagt aan het verbeteren van de processen binnen uw organisatie. Gezien het (relatief) gering aantal uren waarin wij deze werkzaamheden voor u uit handen kunnen nemen is het vaak ook financieel aantrekkelijk deze optie te kiezen.