HOME        |         ONZE AANPAK         |         TRAININGEN         |         REFERENTIES         |        CONTACT                

   
Duurzame inzetbaarheid
LQ Projects begeleidt organisaties bij het vormgeven van duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers. Een steeds belangrijker aspect van de bedrijfsvoering. Immers, de pensioengerechtigde leeftijd is steeds later. Organisaties voelen de verantwoordelijkheid voorwaarden te scheppen waardoor medewerkers ook langer en vitaal inzetbaar zijn.

Wij voeren een gericht onderzoek voor u uit en stellen vast waar uw kansen op dit gebied liggen. Daarna stellen wij een overzichtelijke rapportage inclusief plan voor de invoeren van de kansen voor u op. Desgewenst ondersteunen wij u in uw organisatie om de kansen ook te realiseren.

Wij gaan met u in gesprek over onderstaande aspecten.

Betrokkenheid

Geef medewerkers de ruimte en verantwoordelijkheid om hun vakmanschap uit te oefenen en daarmee een waardevolle bijdrage te leveren. Mensen die echt zin hebben in hun werk, leveren betere prestaties en zijn minder vaak ziek.

Waardeer initiatief, zelfstandigheid en trots in het vak. Geef medewerkers de ruimte om binnen een functie een andere rol uit te oefenen. Dit verhoogt de betrokkenheid en maakt mensen meer aantrekkelijk op de arbeidsmarkt.

Wees transparant over de financiële situatie van het bedrijf: geef medewerkers hier maandelijks inzicht in.

Maak zo mogelijk gebruik van kleine teams om de betrokkenheid te bevorderen; laat die teams werken als kleine bedrijfjes.

Communiceer over het hogere doel van het bedrijf of de organisatie.
Maak de aanpak zichtbaar in de organisatie.

Maak het plan van aanpak duurzame inzetbaarheid in overleg met de medewerkers.

Geef medewerkers inzicht in wat ze doen, waar ze aan bijdragen, wat ze kosten en opleveren, kortom op hun bijdrage aan de continuïteit van de onderneming of organisatie.

Gezondheid

Maak uw medewerkers bewust van het belang van hun gezondheid en stimuleer en gezondere levensstijl. Faciliteer hen bij sporten, gezond leven en stoppen met roken.

Zet een interne website op met allerlei informatie over vitaliteit en gezondheid.

Stimuleer via (financiële) maatregelen het gebruik van de fiets.

Geef als manager zelf het goede voorbeeld.

Betrek het thuisfront, bijvoorbeeld via een bedrijfssportdag voor het hele gezin.

Doe niet aan verzuimmanagement maar aan gezondheidsmanagement.

Maak gezondheid en lifestyle van werknemers bespreekbaar rondom een vrijwillig en anoniem preventief medisch onderzoek door de bedrijfsarts of fysiotherapeut. Bied faciliteiten aan waar werknemers vrijwillig gebruik van kunnen maken, denk aan: korting bij sporten, gezonde hap in de bedrijfskantine en hulp bij het stoppen met roken. Ga om de tafel zitten met uw arbodienst en verzekeraar, die zijn wellicht bereid mee te betalen.

Ontwikkeling

Bied uw werknemers mogelijkheden tot ontwikkeling. Hiermee vergroten zij hun flexibiliteit en aantrekkelijkheid op de arbeidsmarkt en vergroot u het vermogen van uw organisatie om in te spelen op verandering in de markt. Voor grote bedrijven: maak een centrale regietafel voor overleg tussen hoofden HR over het invullen van interne vacatures. Voor kleine bedrijven: werk samen in je sector of regio.

Laat mensen met behoud van arbeidsvoorwaarden en terugkeergarantie experimenteren met een stage of uitwisseling binnen het bedrijf of met andere bedrijven in de regio. Reserveer een percentage van de loonsom voor scholing. Stel een persoonlijk ontwikkelbudget beschikbaar.

Gebruik het potentieel van alle medewerkers, ongeacht leeftijd. Geef elke nieuwe medewerker een loopbaanclausule in zijn contract: na 3 of 4 jaar in een functie ga je je binnen het bedrijf of de organisatie oriënteren op ander werk.

Benut de mogelijkheden van vrijwillige mobiliteit: Wie wil minder werken? Wie wil ergens anders werken?

Organisatie

Faciliteer medewerkers door een goede organisatie van het werk. Leidinggevenden ondersteunen de medewerkers, zodat zij optimaal hun werk kunnen doen. Draai het organigram om: zet medewerkers bovenaan! Leidinggevenden faciliteren de medewerkers, zodat zij optimaal hun werk kunnen doen.

Werk met persoonlijke roosters. Dit verhoogt de tevredenheid!

Geef mensen verantwoordelijkheid over hun werk: ga na hoe je zelf wilt werken, niemand wil dat er voortdurend iemand over zijn schouder mee kijkt. Maak teams of afdelingen zelf verantwoordelijk voor het halen van de planning, niet de afdeling bedrijfsvoering.

Breng de logica weer terug in het vak en in de organisatie.
Haal - in overleg met medewerkers - dubbel werk of bureaucratische rompslomp weg.

APK

Onderzoek periodiek hoe het ervoor staat met de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. Gebruik het onderzoek als aanleiding om het gesprek aan te gaan over de loopbaan, ontwikkeling en gezondheid. En ga in gesprek over loopbaan. Wie ben je, wat wil je, wat kun je, kun je groeien? Wil en kun je mee in de ontwikkeling van het bedrijf of de organisatie? Of kun je je beter op een werkplek buiten de organisatie richten?

Maak concrete afspraken.

Gebruik het onderzoek als aanleiding om het gesprek aan te gaan tussen manager en medewerker, bijvoorbeeld via het gewone functioneringgesprek om met medewerkers in gesprek te komen over lifestyle en gezondheid.

De bedrijfsarts of fysiotherapeut kunnen zo nodig werken als een neutrale tussenpersoon.
Meet de resultaten en deel deze met de medewerkers: bijvoorbeeld de hoogte (of: de daling!) van het ziekteverzuim naar bedrijfsonderdeel.
Vraag medewerkers om het management te evalueren; gebruik de feedback om de kwaliteit van het leidinggeven te verbeteren.

Geef medewerkers periodiek een loopbaantraject. Geef medewerkers advies op basis van hun persoonlijke ambitie en hun (risico op) arbeidsongeschiktheid.
Geef werknemers periodiek de mogelijkheid gratis deel te nemen aan een gezondheidscheck op vrijwillige en anonieme basis.

Laat onderzoek uitvoeren naar de betrokkenheid van medewerkers.