HOME        |         ONZE AANPAK         |         TRAININGEN         |         REFERENTIES         |        CONTACT                

   
Onze aanpak
Verbeteren moet resultaat opleveren en daar staan wij voor. Er moet ook sprake zijn van een blijvende verbetering, anders hebben de inspanningen geen nut en geen toegevoegde waarde. Daarom zijn wij geen écht adviesbureau. Dat klink wellicht raar, maar is daadwerkelijk zo. Wij helpen uw organisatie ook tijdens de implementatie van de gewenste of noodzakelijke verbeteringen. Als partner dus!

We lopen per project de volgende stappen door:

   - Vaststellen knel- en verbeterpunten (met het management wordt vastgesteld welk aandachtsgebied
      prioriteit heeft en verbetert dient te worden)
   - Inventarisatie (Voor iedere gewenste verbetering wordt de huidige situatie in kaart gebracht)
   - Plan van aanpak (met de verzamelde informatie wordt een plan van aanpak opgesteld)
   - Implementatie (de gewenste verbeteringen worden gerealiseerd)
   - Trainen medewerkers (indien noodzakelijk worden de medewerkers getraind om draagvlak te creëren)
   - Borgen van de verbetering (de nieuwe werkwijze wordt vastgelegd en controlemomenten worden
      bepaalt zodat sprake is van een blijvende verbetering, ook op langere termijn. In veel gevallen wordt
      er ook een rapportage ontwikkeld om goed "vinger aan de pols" te kunnen houden)
   - Evaluatie (met de opdrachtgever wordt teruggeblikt op het traject waarbij vaak nieuwe verbeteropties
      worden besproken)

Bovenstaand traject lijkt een hele klus en soms is dat natuurlijk ook zo. Echter in de praktijk blijkt dat vaak binnen korte tijd al veel verbeteringen worden bereikt. Vooral waar het gaat om procesverbeteringen en het behalen van een vorm van certificering is vaak een termijn van een half jaar realistisch haalbaar.